Om sexuella övergrepp och våldtäkt

Om du har blivit utsatt för en sexuell handling mot din vilja är det ett sexuellt övergrepp. Det kan till exempel vara att någon tagit på din kropp eller kanske filmat dig avklädd utan ditt medgivande.

Våldtäkt är ett sexuellt övergrepp som innebär påtvingat sex (eller jämförbar handling), alltså sex mot din vilja. Våldtäkten behöver inte innehålla fysiskt våld och 7 av 10 reagerar inte med att kämpa emot, utan blir paralyserade av chock och rädsla. En våldtäkt kan också vara att någon har sex med dig när är starkt berusad eller sover (i så kallat särskilt utsatt läge).

Det är vanligt att man som utsatt inte riktigt förstår vad man har varit med om. Kanske lägger du skulden på dig själv eller skäms över det inträffade? Vi på TellUs utgår alltid från att det du upplevt är sant, men att det ibland är svårt att veta vad man varit med om. Vi kommer stå på din sida och hjälpa dig berätta.

Om du inte har vågat eller velat berätta om övergreppet för andra är du inte ensam. Bara hälften av alla utsatta berättar för någon annan om vad de blivit utsatta för. Och ungefär en av tio söker hjälp från vården. Detta vill vi ändra på! I och med #metoo så har allt fler utsatta berättat om sina erfarenheter av både sexuella trakasserier och övergrepp. Uppmärksamheten kring #metoo hoppas vi kommer leda till att fler berättar för andra, att de som behöver får det stöd de behöver och att allt mer arbete fokuserar på att förhindra trakasserier/övergrepp.

Om sexuella trakasserier

Om du upplever att du har blivit utsatt för en kränkande behandling av sexuell karaktär är det sexuella trakasserier. Det är du som är utsatt som avgör vad du uppfattar som kränkande. Det är alltför vanligt att du som utsatt lägger skulden på dig själv vilket även gör att du inte vågar diskutera det inträffade med andra på grund av skam. Till oss kan du komma för att reda i det inträffade och få klarhet i vad du har upplevt. Vi kan råda dig i hur du kan gå vidare och erbjuder professionellt stöd vid behov.

Utsatt på nätet

Vi vet att utsatthet på nätet är ett omfattande problem samtidigt som det inte finns någonstans för den utsatta att vända sig för stöd och behandling. Sexuella övergrepp på nätet kan påverka dig på samma sätt som övergrepp som sker utanför nätet. Du som är utsatt kan reagera med posttraumatiska symtom (se PTSD) och har samma rätt till stöd och behandling som de som är utsatta för övergrepp IRL.