Kris och trauma

Kris

Med kris menar vi när du drabbas av en ofta oväntad och omvälvande yttre händelse eller en reaktion på en långvarig belastning. Kris är en naturlig en reaktion på en svår händelse. Ofta kan krisen handla om en hotfull händelse, sorg eller en kränkning av något slag.

Trauma

Ibland kan allvarliga händelser vara svåra att gå vidare ifrån. Kanske har du kvarstående stress/ ångest vilket kan påverka din sömn. Det kan vara ofrivilliga minnesbilder av det svåra, mardrömmar eller så kallade flashbacks då det känns som att det hemska sker om och om igen. Du kan undvika att tänka på händelsen och känna dig känslomässigt avstängd. Eller så undviker du situationer som påminner om det svåra och får svårt att leva ditt liv som tidigare. Du kanske märker att dina tankar är förändrade och att du har svårt att känna dig trygg. Skuldkänslor och skam kan göra att du anklagar dig själv.

Om du känner igen dig i något av ovanstående kan det hända att du har PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Detta innebär att den naturliga återhämtning hakat upp sig.

Det kan också vara så att du drar dig undan från andra, inte känner att lust och glädje på samma sätt som tidigare och att du har mycket negativa tankar om dig själv och framtiden. I så fall kan du ha en depression.