Vi tror inte att sexuell utsatthet går att informera bort. Men vi vet att övergrepp går att förebygga och att omgivningen kan bemöta den som drabbats på ett stödjande sätt. Det gäller bara att veta hur.

Föreläsningarna utgår från våra erfarenheter av att möta utsatta individer. Målet med varje föreläsning är att förmedla tydliga ideér om hur sexuell utsatthet kan hanteras, oavsett om det gäller förebyggande arbete på arbetsplatsen eller stödjande samtal på en mottagning.

Vi erbjuder föreläsningarna nedan, men kan också anpassa innehållet efter era behov. Vår bas är Stockholm, men vi håller föreläsningar över hela Sverige.

 

 

Föreläsningar

1. Metoo på arbetsplatsen

En föreläsning som fokuserar på drabbades reaktioner och vad kollegor och chefer bör göra och inte göra. Dessutom ges tillfälle att titta på den egna arbetsplatsen och undersöka hur trakasserier kan stoppas eller förebyggas.
Ges som: två timmars-föreläsning, halvdag och heldag.
Passar för: arbetsplatser, fackförbund, arbetsmiljöombud.

2. Trauma och vanliga posttraumatiska reaktioner för yrkesverksamma

Vi går igenom vanliga reaktioner under och efter en traumatisk händelse. Fokus ligger på  samtalsmetodik och hur du som yrkesverksam kan förhindra ytterligare traumatisering.
Ges som: två timmars-föreläsning, halvdag och heldag.
Passar för: polis, rättsväsende, socialtjänst, skola etc.

3. Vad alla behandlare behöver veta om sexuella övergrepp

Innehåller grundläggande kunskap om sexuella övergrepp/ våldtäkt. Föreläsningen fokuserar på hur du som behandlare gör för att fråga om sexuell utsatthet hos patienter samt bedömningar av akut stressyndrom och PTSD. Vidare tittar vi på bemötande och olika typer av evidensbaserade traumabehandlingar.
Ges som: halvdag- eller heldagsföreläsning.
Passar för: behandlare

4. CFTSI- Child and Family Stress Intervention

Det finns väldigt få beforskade metoder som riktar sig mot barn/ungdomar och deras familjer i akut kris efter trauma. CFTSI är utvecklad vid Yale University och bygger på forskning om hur psykisk ohälsa kan förebyggas efter svåra händelser. Metoden riktar sig mot barn/föräldrar som utsatts för våld, sexuella övergrepp och andra typer av trauman och är en kort, strukturerad intervention (5-8 gånger) som bygger på kognitiv beteendeterapi. Vi på TellUS är diplomerade i metoden och använder den i vår kliniska vardag.  
Ges som: heldagsföreläsning
Passar för: behandlare och socialarbetare

5. Psykologisk återhämtning och bemötande efter svår händelse

Innehåller kunskap om hur man bemöter någon som har varit med om en svår händelse och hur omgivningen kan stötta den utsattes återhämtning. Genomgång om normala reaktioner vid svåra händelser och hur man kan bedöma om någon behöver professionellt stöd.

Ges som: två timmars- föreläsning, halvdag och heldag (workshop)

Passar för: alla yrkeskategorier där du kommer i kontakt med människor i kris

6. Psykologisk behandling/ krisstöd vid svåra händelser

En föreläsning om vanliga reaktion vid våra händelser och vad krisstöd innebär. Vi går igenom psykologisk första hjälpen. Fokus är på evidensbaserade metoder i tidigt skede för att förebygga senare psykisk ohälsa.

Ges som: två timmars- föreläsning, halvdag och heldag (workshop)

Passar för: alla yrkeskategorier där du kommer i kontakt med människor i kris

7. Metoo på fritiden

Om sexuella trakasserier och övergrepp inom föreningslivet och ideella organisationer. En föreläsning som fokuserar på drabbades reaktioner och vad ledare/styrelse och aktiva/föräldrar bör göra och inte göra. Dessutom ges tillfälle att titta på den egna organisationen och undersöka hur trakasserier kan stoppas eller förebyggas.
Ges som: två timmars-föreläsning, halvdag och heldag
Passar för: idrottsföreningar