Arbetsgivare, företag och organisationer

kille.jpg

TellUs erbjuder föreläsningar om sexuella trakasserier och övergrepp, konsultationer samt individuella psykologiska behandlingar. Vi erbjuder både videosamtal via internet och personliga möten. 

Arbetsgivare
Hos oss kan du som arbetsgivare köpa enstaka behandlingar eller lösa en försäkring som garanterar dina medarbetare snabb hjälp och professionellt psykologiskt stöd. Vi arbetar både med videosamtal via internet och personliga möten.

Vi erbjuder behandling för anställda i kris och för anställda med psykisk problematik. Vi har alla behandlingsinriktningar. 

Vi erbjuder även konsultationer och föreläsningar om sexuell utsatthet på arbetsplatsen


Fackförbund

Via oss kan fackförbund erbjuda sina medlemmar kortare behandlingsinsatser, exempelvis vid sexuella övergrepp eller trakasserier, hot, rån och andra kriser.

Vi behandlar även mer omfattande psykisk problematik.
Vi arbetar både med videosamtal via internet och personliga möten. Vi har alla behandlingsinriktningar.                                 

TellUs erbjuder även konsultationer och föreläsningar om sexuell utsatthet på arbetsplatsen. 

Ideella organisationer
Vi erbjuder konsultationer och föreläsningar för föreningar. 

Vi behandlar även enskilda individer via videosamtal eller personliga möten. Vi har alla behandlingsinriktningar.