Vi erbjuder psykologisk behandling i centrala Stockholm eller via videosamtal. Vi tar emot vuxna, ungdomar och barn och erbjuder både kortare och längre behandling. Vi har kompetens inom flera psykologiska behandlingsmetoder: KBT, psykodynamisk behandling, traumafokuserad behandling, krisstöd och IPT.

När du kommer till oss träffar du en psykolog som gör en bedömning av ditt mående och av vilka behandlingsinsatser just du behöver. Ni kommer överens om vad du vill uppnå och gör en plan tillsammans. Videosamtal fungerar som ett Skypesamtal, men vi använder oss av en särskild krypterad videosamtalstjänst för din säkerhet. Detta gör att även du som inte vill eller har möjlighet att komma till mottagningen kan få den behandling du behöver. Vi har tystnadsplikt och för journal.

Välkommen att kontakta våra psykologer. Om du mailar, tänk på att inte lämna ut känslig information i mailet.

 

Behandlingsformer

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I KBT ligger fokus på här och nu och på det man kan förändra. Man arbetar med tydligt formulerade mål och det är en särskild struktur på samtalen. Behandlingens syfte är att hitta funktionella sätt för att gå vidare i livet.  

Psykodynamisk terapi (PDT)

I psykodynamisk terapi utforskas dina nuvarande tankar, känslor, relationer och drivkrafter på djupet för att förstå hur de hänger ihop med tidigare erfarenheter och relationer i ditt liv. Ett mål med terapin är att genom ökad självinsikt bättre kunna påverka sitt sätt att vara och att relatera till andra.


Interpersonell Terapi (IPT)

Interpersonell terapi fokuserar på dina relationer och ger dig verktyg att förbättra dem. Inom IPT kan man arbeta med sorg, förändringar i livet, konflikter i relationer eller svårigheter att skapa eller bibehålla bra relationer.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT är en slags KBT-metod med fokus på att arbeta med vad du tycker är viktigt i livet och hur du får mer av detta i livet. Målet är en ökad psykologisk flexibilitet, det vill säga förmåga att vara närvarande i nuet, kunna hantera och acceptera svåra känslor och tankar och handla på ett sätt för att få ett rikare liv.


CFTSI- Child and Family Traumatic Stress Intervention

Vi erbjuder krisstöd till familjer där barn eller ungdomar varit med om en svår händelse.  CFTSI är en metod som är utvecklad vid Yale University och TellUs är de första som är certifierade i metoden i Sverige.

Krisstöd

Om du har varit med om en svår händelse erbjuder vi professionellt stöd. Vi ger dig information om vanliga reaktioner och strategier för att klara vardagen och gå vidare. Vi kan även erbjuda KBT i akut fas.


Traumafokuserad behandling

Om du varit med om en svår händelse och har starka reaktioner som kvarstår erbjuder vi traumafokuserad behandling. Först arbetar vi med sätt att hantera stress/ oro och ångest och du lär dig olika strategier. I den fortsatta behandlingen får du hjälp att förstå och hantera dina reaktioner och att bearbeta vad du har varit med om. Det finns flera olika traumafokuserade behandlingar och vi erbjuder Prolonged Exposure, Cognitive Processing Therapy och Psykodynamisk traumaterapi.