TellUs Webmottagning för sexuellt utsatta

Vi heter TellUs för att vi vill få fler att berätta om utsatthet.

Om du har blivit utsatt för sexuellt övergrepp/ våldtäkt eller sexuella trakasserier kan det vara svårt att få rätt stöd/behandling. Därför har vi en särskild webmottagning för att underlätta så att du oavsett var du bor i landet skall kunna få psykologisk behandling. Vi vänder oss även till dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp på nätet.

Kontakta oss för att boka tid för Websamtal.

Du kan undersöka om ditt försäkringsbolag kan täcka avgiften. Det kan även vara möjligt för din vårdcentral att teckna avtal med oss. I så fall betalar du patientavgift 100 kronor, alternativt avgiftsfritt om du har frikort. Hör av dig till oss för att veta mer om detta.