TellUs-manifest

Vi vill. 

Vi har sett det på nära håll i många år; människor i kris har svårt att få hjälp. Överallt höjs röster om utsatthet, men bristen på rätt stöd och behandling kvarstår. Vi vill ändra på det!

Vi vill att människor i kris och med psykisk ohälsa ska få rätt hjälp i rätt tid.

Vi vill att alla som utsatts för sexuella övergrepp eller trakasserier ska erbjudas professionella psykologiska insatser.

Vår övertygelse är att det psykologiska stödet alltid måste vila på en vetenskaplig grund.

Alla som utsatts för svåra händelser behöver inte psykologisk behandling. Forskning visar att stödet runt om är avgörande för hur en individ återhämtar sig. Därför vill vi sprida kunskap om hur omgivningen bör agera när någon drabbats.

Genom att utbilda människor om kris, trauma, och sexuell utsatthet vill vi påverka samhällets syn på dessa frågor.

Vi utgår från att alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning har samma rättigheter och skall bemötas med respekt. Vi är HBTQ-diplomerade.

Johanna Cabrera, Maria Grundel, Jenny Nordin Hertzberg