TellUs psykologer - en ny aktör att räkna med

TellUs består av tre psykologer med lång erfarenhet av psykologisk behandling, kriser och trauma. Vi har alla arbetat mot Akutmottagningen för våldtagna under flera år. Vi har även erfarenhet av olika typer av krishantering och psykologiska behandlingar av depressioner, ångest och smärta.  

Genom TellUs vill vi att fler ska få rätt stöd och behandling, särskilt när det gäller sexuell utsatthet. Alla som tar mod till sig att börja berätta ska vi lyssna på. Och vi vill utbilda för att få omgivningen att bli bättre på att stödja drabbade.